Overzicht aktiviteiten Stichting BEI 2023/24


Januari – December: Het beschikbaar stellen van leskisten over bijen aan diverse basisscholen in de
Gemeente Drimmelen.


Januari – December: Deel genomen aan het periodiek groenoverleg met ambtenaren en
                                   wethouders van de gemeente Drimmelen.


Januari – December: Schrijven van diverse artikelen in weekblad het Carillon.


Januari- December : Schrijven van verslagen en artikelen voor de nieuwsbrief van de Stichting
                                  DeAmerkantOP.


Maart-December :     Verzorgen en beheren van struweel en bomen in het bijenlint (bijenboel) bij
                                  het Boerburgerbos.


Maart –December : Ooit aan de Amer: Planten van diverse bomen en struwelen. Zaaien van
                                Bloemzaden. Inrichten van ca. 1600 m2 meter percelen als bijen/insecten
                                biotoop. Uitgraven van een zogenaamde Bijenburcht (stierenkuil) voor
                                nestgelegenheid voor solitaire bijen en insecten.
                                Creëren van diverse nestgelegenheden voor insecten , bijen , hommels
                                met leem en stoeptegels. Plaatsen van diverse informatieborden voor
                                passanten.


11 Februari :            Planten van de notenbomen op Ooit aan de Amer.


3 Maart :                 Deelname . Unesco-dag Dongemond college Raamsdonksveer.
                               Stichting Bei heeft aan deze dag meegedaan omdat insecten en biodiversiteit
                               de belangrijkste thema’s waren op deze dag van de duurzaamheid.
                               Workshops door natuurorganisaties en lezingen door Aat Rietveld over diverse
                               insecten en hun leefgebieden werden gegeven voor 440 brugklassers van het
                               Dongemond college.
                               Het thema van Stichting BEI was : Wat gebeurt er als er geen bestuivende
                               insecten meer zijn?
                               Bestuiving , met name door bijen en andere insecten , is nodig voor meer dan
                               75% van de voedselgewassen , vooral groenten en fruit. Hoe zien de schappen
                               in de supermarkten eruit als er geen insecten meer zijn ? Wat kunnen we nog
                               wel eten ?
                               BEI had twee voorbeeld-tafels klaargezet . Een tafel met producten die er niet
                               meer zijn zonder bestuivende insecten en 1 tafel met producten die we nog wel
                               kunnen eten .
                               Aan de leerlingen werd gevraagd om een poster of collage te maken over dit
                               thema . Het leverde mooie kunstwerkjes op en een wel erg kale pizza!


9 Maart :                Deelname aan partnerbijeenkomst van Bijenlandschap West-Brabant .
                              Presentatie van een wetenschappelijk onderzoek ( WUR) over het belang van
                              solitaire bijen en zweefvliegen als bestuivers.


15 April :                Groot groen feest . Deelgenomen aan het Groot-groen feest in Terheijden .
                              Informatiestand over honingbijen , solitaire bijen, hommels, zweefvliegen etc.
                              En het belang voor biodiversiteit en bestuiving. Er werd informatie en
                              voorlichting gegeven over “wat als er geen bestuivende insecten meer zijn ?”


30 September :     Open dag “Ooit aan de Amer “ en Stichting Bei. Stichting Bei heeft uitleg
                              gegeven over de biotoop voor bijen en insecten die is aangelegd. Heeft
                              rondleidingen gegeven over het terrein waar de biotoop is aangelegd .
                              Presentatie van de tentoonstelling Bij & Supermarkt i.s.m. Natuurpodium en
                              Bijenlandschap West-brabant. (info@natuurpodium.nl).


11 November :      Deelname aan de Boommarkt bij Helkantplant in Hooge Zwaluwe.
                              Er werd voorlichting gegeven , bijenhotels gemaakt en presenteren
                              tentoonstelling Bij & Supermarkt .

15 November :      Deelname bijeenkomst op 15 november in het Witte Kerkje. Lezingen,
                              workshops, lokale proeverij, en inleiding Toekomstig Landschap.
                              Stichting Bei heeft een honingproeverij gedaan en de bijententoonstelling is
                              nogmaals gepresenteerd.


25 November :      Boomfeestdag. Er is een Zilverlinde (Tilia tomatosa) aangeboden aan
                              Heemkundekring “ De Vlasselt ” voor het vergroten van kennis en het in stand
                              houden van Natuur en Cultuur in haar woongebied Terheijden, Wagenberg
                              en Langeweg. De boom werd gesponsord door Jan van Bragt en geplant op
                              het terrein van de heer A. Verschueren in Wagenberg.


December :           Diverse keren overleg geweest met het Dongemond college in Made, over de
                              aanplant van bomen, struweel en heesters op het terrein wat rondom de school
                              ligt. Wordt vervolgd in 2024!
29 December :      Feestelijke bijeenkomst en afsluiting van het jaar met hapje (soep & pizza) en een
                              drankje .