Januari – November : Het geven van een basiscursus Bijenhouden plus, naast het houden van 

                                       honingbijen werden er aanvullende lessen en excursies gegeven over wilde

                                       bijen en biodiversiteit. Er zijn theorie –en praktijklessen gegeven.

 

Januari – December:  Het beschikbaar stellen van leskisten over bijen aan diverse basisscholen in de

                                       Gemeente Drimmelen.

 

Januari – December:    Deel genomen aan het periodiek groenoverleg met ambtenaren en

                                         wethouders van de gemeente Drimmelen.

 

Januari – December:   Schrijven van diverse artikelen in weekblad het Carillon.

 

Januari- December :   Schrijven van verslagen en artikelen voor de nieuwsbrief van de Stichting

                                       DeAmerkantOP.

 

Maart-april                :   Aanplanten van struweel en bomen in het bijenlint (bijenboel) bij het

                                         Boerburgerbos.

 

16  Maart                   :  Boomfeestdag . Er is een boom geschonken door Stichting BEI aan Renee van

                                       Geel uit  Wagenberg die een boomgaard aan het aanplanten is .

 

23 April                        :  Groot groen feest . Deelgenomen aan het Groot-groen feest met een

                                         informatiestand over honingbijen , solitaire bijen, hommels en het belang van

                                         biodiversiteit. Er werd gratis bloemzaad uitgedeeld aan bezoekers van de

                                         stand.

 

Mei                                :  Plaatsen van een observatiekast met honingbijen bij de

                                          kinderboerderij in Werkendam

 

September                   : Planten van een gedenkboom aan de Heuvel  ter ere van de overleden

                                         voorzitter van Stichting BEI Bert Brakkee.

 

Oktober November   :  Het planten van 1500 bloembollen , crocussen, sneeuwklokjes en lelietjes van

                                         Dalen in het bijenlint van het Boerburgerbos .

 

4 November                  :  Feestelijke uitreiking van de diploma’s bijenhouden voor de geslaagden van

                                           de bijencursus.  Tijdens deze avond werden door diverse sprekers

                                           boeiende voordrachten  gehouden .

 

16 November                : Boomfeestdag . Stichting Bei heeft een fruitboom (Giesser Wildemann)  

                                          geschonken aan Wim de Meijer vanwege zijn inzet voor de bijen en Stichting

                                          BEI in het bijzonder .

 

November december  : Het aankopen van drie percelen grond bij het project Ooit aan de Amer .

                                          Er is al begonnen met het aanplanten en inrichten van de percelen met

                                          planten,struwelen,  bomen en bloemen zodanig dat het als voorbeeld gaat

                                          dienen voor een bijenvriendelijke biotoop.

 

Wilde bloemen inzaaien op bouwkavel Prinsenhof ter bevordering van de biodiversiteit

Overzicht aktiviteiten Stichting BEI 2022