Bijenproducten

Bijenproducten

Het meest bekend product van de bijen is de honing. Hoewel bij niet alle mensen zo bekend, zijn nog andere producten afkomstig van de bijen volop in de handel verkrijgbaar. Voor de farmacie wordt ook nog bijengif gebruik voor o.a. behandelingen tegen bijensteekallergie.
Andere bijenproducten zijn:
-Stuifmeel, ook wel stuifmeelpollen of pollen genoemd (zie ook stuifmeel infoblad)
-Propolis (zie ook propolis infoblad)
- Koninginnegelei, ook wel koninginnebrij, koninnepap, of royal gelée genoemd (zie ook koninginnegelei infoinfoblad)
- Bijenwas (zie ook bijenwas infoblad)

Honing een wereld beroemd bijenproduct

(Zie ook honing infoblad


Op honing etiketten worden nog al eens misleidende of onheuse informatie verstrekt.
Enkele voorbeelden:
1. "Echte honing", honing moet altijd echt zijn, anders mag die naam wettelijk niet op het etiket vermeld worden.
2. "(echte) Bijenhoning", honing is altijd afkomstig van de bijen. Op honing lijkend product dat niet van de bijen afkomstig is, mag wettelijk de naam honing niet dragen.
3. "koud geslingerde honing", is een flauwekul benaming, omdat honing warm niet te slingeren is, vanwege de raten die op relatief lagere temperaturen al vervormen of smelten.


Waarschuwing:  

Alle op deze website te lezen informatie m.b.t. bijenproducten zijn afkomstig uit diverse bronnen. Hoewel een aantal bijenproducten uitstekende alternatieve geneesmiddelen blijken te zijn, zijn deze informatiebladen niet bedoeld om geneeskundige behandelwijzen af te wijzen, te blokkeren of te vervangen. In geval van (ernstige) klachten, kwalen en/of aandoeningen is het advies altijd een arts te raadplegen.