Biesbosch bijen

Stichting Bei wil snel regulering van bijenkasten rond de Biesbosch

 

Er is nogal wat discussie  over de hoeveelheid bijen rondom de Biesbosch.


Rond juli komen de eerste “honingjagers” de kant van de Biesbosch op, om hun bijen te laten profiteren van de nectar uit de reuzespringbalsemien.

In totaal komen er zo’n 2100 kasten met zo’n 50.000 bijen per kast rondom de Biesbosch te staan!


Er zijn tal van onderzoeken die uitwijzen dat dit voor de lokale wilde bijen een te grote concurrentie is. Hier is eigenlijk geen onderzoek voor nodig, want wat de een opeet heeft de ander het nakijken aan…Als direct gedupeerde zijn het de wilde bijen die ook op deze plant vliegen, zoals bijvoorbeeld alle hommelsoorten.

Indirect gedupeerden zijn al die andere wilde bijen die eventueel niet van deze plant snoepen, maar van andere wilde planten. Die andere planten hebben in de Biesbosch echter geen schijn van kans omdat de springbalsemien een erg invasieve soort is die andere plantjes verdringt. Mede door toedoen van de extra bestuiving door de honingbijen geeft deze plant een nóg betere zaadzetting, dus volgend jaar nóg meer balsemien ten koste van onze inheemse planten!


Een ander groot gevaar van te veel bijen bij elkaar is de zeer besmettelijke bijenziekte Amerikaans vuilbroed. Als die hier uitbreekt (wat niet ondenkbaar is met kasten zelfs vanuit België en Duitsland) dan  verspreid die ziekte zich razendsnel naar alle bijenkasten in de omgeving.

Gevolg: Besmette kasten moeten worden geruimd én er komt een vervoersverbod met bijen!


In het kassengebied van Made zijn veel bedrijven die bijen huren voor de bestuiving van hun gewassen! Dat is dan helaas niet meer mogelijk, wat zeer pijnlijk zou zijn voor het inkomen van deze mensen!


Om tot een snelle regulering te komen zouden gemeentes rondom de Biesbosch met een algemene plaatselijke verordening  kunnen komen, waardoor het alleen nog mogelijk is om geregistreerde bijenvolken op een vaste plaats te mogen houden. Zo blijven er voldoende bijen over om zonder concurrentie voor de wilde bijen planten te bestuiven en kan op elke niet geregistreerde plaats waar bijenkasten staan meteen worden ingegrepen.


 Een andere oplossing voor veel volken rondom de Biesbosch zou zijn héél véél meer bloemen, struweel en bomen planten rondom de Biesbosch, maar ook rondom de woonplaatsen waar deze imkers vandaan komen, dus landelijk. Maar dat is nu juist de oplossing van onze nationale biodiversiteitscrisis.

 

Wij hopen snel op een wijs besluit van gemeentes en provincie.