Welkom op de website van Stichting BEI

Apis mellifera of Apis mellifica (de honingbij) op een margriet

Stichting BEI staat voor Bijen Educatie en Informatie

De stichting “BEI” heeft als doel de kennis over bestuivende insecten in het algemeen en van de (honing)bijen in het bijzonder bij kinderen en volwassenen, te bevorderen en te vergroten.

Stichting “BEI” tracht haar doel te bereiken door o.a.

  • Het organiseren van lessen, workshops, voorlichtings-dagen op scholen, BSO ‘s en verenigingen, excursies voor scholen en verenigingen, bedrijven en parti-culieren

  • De promotie van een duurzame manier van imkeren
  • Het organiseren en/of steunen van projecten die tot doel hebben de biodiversiteit en broedgelegenheid voor solitaire bijen te verbeteren en het houden van honingbijen te bevorderen.
  • De Stichting wil aanvullend werken bij de activiteiten van bestaande organisaties en zal in voorkomende gevallen bereid zijn tot samenwerking

De  Stichting “BEI” heeft geen winstoogmerk en zal  voor realisering van de gestelde doelen en de continuïteit van haar activiteiten middelen gaan verwerven. Ook kan de stichting nog steun en hulp van vrijwilligers en/of sympathisanten gebruiken.

Workshop insectenhotel maken.