Donatie St. BEI

Donatie overmaken

De activiteiten van stichting BEI worden door vrijwilligers georganiseert en uitgevoert met de bedoeling meer kennis over bestuivende insecten in het algemeen en van de (honing)bijen in het bijzonder bij kinderen en volwassenen, te bevorderen en te vergroten. Uiteraard worden hierbij kosten gemaakt die wij oa. middels vrijwillige donaties proberen te dekken. 

Wij stellen het zeer op prijs, als ook u onze stichting steunt middels een financiële bijdrage. 

Dit kan door gebruik te maken van onderstaande gegevens.

Bankrekening of IBAN rekening nr.: NL04 RABO 0177 4390 76

T.n.v. Stichting Bijen Educatie en Informatie

Fiscaal nummer of RSIN: 852212380